Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


การจัดตำแหน่งแสดงข้อความ


1. คลิกข้อความที่ต้องการจัดตำแหน่งให้สังเกตลูกศรของเม้าส์ เปลี่ยนเป็นรูป  สำหรับย้าย จากนั้นคลิกเม้าส์ค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วปล่อย

2. การจัด ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา และกระจายข้อความ สามารถคลิกข้อความแล้วเลือกการจัดตำแหน่งได้ตามต้องการ
ตัวอย่าง การจัดตำแหน่งข้อความให้ชิดซ้าย กึ่งกลาง และชิดขวา