Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


การแทรกชาร์ตลงในสไลด์ (Chart)

หลังจากจบบทเรียนนี้ คุณจะสามารถใช้งานเกี่ยวกับ :- 

  • การสร้าง Chart 
  • การจัดการกับข้อมูล (Data Source) ของ Chart 
  • การตกแต่ง Chart ให้น่าสนใจมากขึ้น
  • การแทรก Smart Diagramในโปรแกรม PowerPoint ถ้าคุณต้องการนำเสนอผลงานด้วยกราฟ มีขั้นตอนดังนี้
1. เปิดสไลด์หน้าใหม่ คลิกลูกศรลงของปุ่ม  

2. เลือกแบบสไลด์ที่เป็นกราฟ ในที่นี้เลือกแบบที่ 2 Title and Content 


3. คลิกไอคอนรูปกราฟ จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Insert Chart ให้เลือกประเภทของกราฟ และรูปแบบ ย่อย 

เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK


4. จะแสดงหน้าจอตารางให้ป้อนข้อความและตัวเลขลงไปตามตำแหน่งเซลล์นั้นๆ


5. ในช่วงข้อมูลที่โปรแกรมกำหนดไว้ให้ (สังเกตจากเส้นกรอบสีน้ำเงิน) ถ้ามีคอลัมน์หรือแถวว่างที่ไม่ได้ใช้งาน ให้เลือกหัวคอลัมน์หรือหัวแถว แล้วคลิกขวาเลือกคำสั่ง Delete 

6. ปิดกรอบหน้าต่างโปรแกรมลง จะกลับมาที่ PowerPoint และแสดงรูปกราฟที่สร้างไว้การจัดการกับข้อมูล (Data Source) ของ Chart กรณีที่สร้างกราฟแล้วเลือกช่วงข้อมูลผิด คุณสามารถเปลี่ยนแปลงช่วงข้อมูลใหม่ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกรูปกราฟที่ต้องการแก้ไข

2. ที่แถบ Ribbon ชื่อ Chart Tools หัวข้อ Design ในส่วนของ Data คลิกปุ่ม  

3. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Select Data Source ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียด


4. จากตัวอย่างนี้ คลิกปุ่ม Switch Row/Column เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK

ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเปลี่ยนแปลงไป ดังรูปการตกแต่ง Chart 

     การตกแต่ง Chart ให้น่าสนใจมากขึ้น นอกจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกราฟที่ทำให้ข้อมูลของคุณถูกต้องแล้ว คุณยังสามารถตกแต่งกราฟให้สวยงามขึ้นด้วย มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกส่วนของกราฟที่ต้องการตกแต่ง

2. ที่แถบ Ribbon ชื่อ Chart Tools หัวข้อ Design ในส่วนของ Chart Style มีแบบสำเร็จรูปให้เลือกใช้ได้เลย หรือคลิกขวาเลือกคำสั่ง Format Chart Area (หรือ Format …แล้วแต่ส่วนที่เลือก)     การสร้างไดอะแกรมในรูปแบบต่างๆ 

     โปรแกรม PowerPoint คุณก็สามารถนำเสนอข้อมูลในลักษณะของไดอะแกรมได้เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ ที่เคยเรียนมาแล้ว

มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดสไลด์หน้าใหม่ คลิกลูกศรลงของปุ่ม  

2. เลือกแบบสไลด์ที่เป็นไดอะแกรม ในที่นี้เลือกแบบที่ 2 Title and Content


3. คลิกไอคอน Insert SmartArt Graphic เลือกแบบของไดอะแกรม เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK


4. จะแสดงไดอะแกรมตามแบบที่เลือก


การใส่ข้อมูลให้กับไดอะแกรม

1. คลิกช่อง [Text] พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

2. คลิกช่อง Click to add title พิมพ์หัวข้อเรื่องของไดอะแกรม การใช้เครื่องมือตกแต่งไดอะแกรม 

เพื่อความสวยงามของไดอะแกรมที่สร้าง คุณสามารถจัดรูปแบบไดอะแกรมได้ มีขั้นตอนดังนี้

   1. คลิกส่วนของไดอะแกรมที่ต้องการตกแต่ง

   2. จะปรากฏแถบ Ribbon ชื่อ SmartArt Tools หัวข้อ Design ให้เลือกใช้ได้เลย