Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


เคล็ดลับสำหรับการสร้างพรีเซนเตชั่นที่มีประสิทธิผล


1.  ใช้สไลด์จำนวนน้อยๆ

เมื่อต้องการให้ข้อความมีความชัดเจน และทำให้ผู้ชมติดตามและตรึงความสนใจของผู้ชม ให้ใช้จำนวนสไลด์ในงานนำเสนอให้น้อยที่สุด
2.  เลือกขนาดแบบอักษรที่ผู้ชม อ่านได้ง่าย

การเลือกแบบขนาดอักษร ที่เหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารข้อความได้ผลมากยิ่งขึ้น โปรดระลึกไว้เสมอว่า ผู้ชมต้องสามารถอ่านภาพนิ่งจากระยะไกลได้ โดยทั่วไปขนาดอักษรที่เล็กกว่า 30  อาจทำให้มองเห็นได้ยาก3.  ข้อความในสไลด์ควรเรียบง่าย

คุณต้องการให้ผู้ชมฟังการนำเสนอข้อมูลแทนที่จะอ่านจากหน้าจอ ใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือประโยคแบบสั้น และพยายามให้แต่ละประโยคอยู่ในบรรทัดเดียวกันโดยไม่มีการตัดข้อความ เพราะเครื่องฉายภาพบางเครื่องจะครอบตัดสไลด์
ที่ขอบ ทำให้ประโยคยาวๆ อาจถูกครอบตัดไปด้วย

4.  การใช้ภาพเพื่อช่วยในการสื่อถึงข้อความ

รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ และ กราฟิก SmartArt ช่วยในด้านการสื่อสารด้วยภาพ ที่ทำให้ผู้ชม

สามารถจดจำได้ง่าย  เพิ่มภาพที่มีความหมาย เพื่อส่งเสริมเนื้อหาและข้อความบนสไลด์ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับข้อความ ควรหลีกเลี่ยงการใช้สื่อด้านภาพจำนวนมากเกินไป
5.  สร้างป้ายชื่อสำหรับแผนภูมิและกราฟที่เข้าใจได้ง่าย

ใช้ข้อความที่มีความยาวพอเหมาะที่ทำให้สามารถเข้าใจถึงองค์ประกอบ ของป้ายชื่อในแผนภูมิหรือกราฟได้
6.  ใช้พื้นหลังของสไลด์ที่เสียบคมและสอดคล้อง

เลือกเท็มเพลต หรือ ธีม ที่ดึงดูดและกลมกลืนกัน โดยที่ไม่สะดุดตาเกินไป  เนื่องจากเราคงไม่ต้องการให้พื้นหลังหรือการออกแบบ ดึงความสนใจไปจากข้อความบนจอ อย่างไรก็ตาม เราควรเลือกสีของพื้นหลัง และสีของข้อความที่ตัดกัน  ซึ่งในชุดรูปแบบที่มีอยู่แล้วภายใน powerpoint 2007  ได้ตั้งค่าความคมชัดระหว่างพื้นหลังสีอ่อนและข้อความสีเข้ม  หรือพื้นหลังสีเข้มและข้อความสีอ่อนโดยอัตโนมัติไว้แล้ว
7.  ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์

เพื่อให้ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ชมให้ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในงานนำเสนอของคุณเสมอ

ที่มา  :  https://support.office.com/th-th/article