Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


การตั้งค่าหน้ากระดาษให้กับสไลด์

การตั้งค่าหน้ากระดาษให้กับสไลด์เพื่อการออกแบบนั้นสามารถทำได้ดังนี้

1. คลิกที่ริบบอน Design จากนั้นเลือก PageSetup 

2. จะมีหน้าต่างกำหนดค่ามาให้ตามหมายเลข 3ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นให้ทำการเลือกขนาดสไลด์ โดยคลิกที่หมายเลข 1 (ช่อง Slides sized for : ) ให้เลือกเป็น A4 Paper

จากนั้นกำหนดให้เป็นสไลด์แนวตั้งตามหมายเลข 3 และคลิก OK เมื่อกำหนดค่าเสร็จหรือนักเรียนสามารถกำหนดให้สไดล์เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนโดยใช้เครื่องมือ Slide Orientation ดังรูปก็ได้