Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


การสร้างงานนำเสนอใหม่จากเท็มเพลต

การสร้างงานนำเสนอใหม่จากเท็มเพลตเป็นการสร้างงาน Presentation โดยมีพื้นสไลด์สวยงานให้เลือกใช้ มีขั้นตอนดังนี้

เริ่มจากคลิกปุ่ม Office Button    เลือกคำสั่ง New   หรือ กดคีย์ลัด  


จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ New Presentation ส่วนของ Template เลือกคำสั่ง Installed Template 


เลือกแบบที่ต้องการ ดูตัวอย่างด้านขวา เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Create  


หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ สร้าง Template จาก คำสั่ง Installed Themes ก็ได้ มีขั้นตอนดังนี้

คลิกปุ่ม Office Button   เลือกคำสั่ง New  

เริ่มจากคลิกปุ่ม Office Button    เลือกคำสั่ง New   หรือ กดคีย์ลัด  

 


จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ New Presentation ส่วนของ Template เลือกคำสั่ง Installed Themes


    
เลือกแบบที่ต้องการ ดูตัวอย่างด้านขวา เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Create หรือ ปุ่ม สร้าง